BAN TU NHAN XET QUA TRINH CONG TAC.MAU

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Duy Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:43' 30-03-2013
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Trường THCS Đồng Rùm Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TỰ NHẬN XÉT
Họ và tên: Trần Thị Vào
Đơn vị công tác: Trường THCS Đồng Rùm
Nhiệm vụ được phân công: Gíao viên
Mã số: 15a201 – bậc công chức:2/9 ; hệ số:2.67
Qua quá trình công tác từ 1/10/2009 đến 1/10/2012, bản thân tự nhận xét đánh giá như sau:
Chấp hành chính sách, pháp luật nhà nước:
Luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.
Chấp hành đúng quy định của ngành, qui định của cơ quan.
Không vi phạm pháp luật.
Kết quả công tác:
Năm học: 2009- 2010: Hoàn thành nhiệm vụ được giao
+ Xếp loại công chức: Xuất sắc
Năm học: 2010- 2011: Hoàn thành nhiệm vụ được giao
+ Xếp loại công chức: Xuất sắc
Năm học: 2011- 2012: Hoàn thành nhiệm vụ được giao
+ Xếp loại công chức: Xuất sắc
Tinh thần kỹ luật:
Chấp hành tốt sự phân công , chỉ đạo của cấp trên
Chấp hành đúng quy định của ngành, qui định của cơ quan
Hoàn thành nhiệm vụ được giao
Thực hiện đúng yêu cầu của nhà trường
Tinh thần phối hợp trong công tác:
Phối hợp công tác với đồng nghiệp
Tính trung thực trong công tác:
Báo cáo trung thực, đầy đủ, kịp thời, chính xác
Lối sống, đạo đức:
Có lối sống giản dị, lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
Luôn đoàn kết giúp đỡ mọi người trong công tác.
Luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của bạn bè đồng nghiệp
Tinh thần học tập nâng cao trình độ:
Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do ngành tổ chức.
Bản thân luôn tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm
Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân:
Luôn lắng nghe ý kiến và sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Tân Thành, ngày ….tháng… năm 2012
Người nhận xét